Vznik innogy je reakcí na proměnu energetiky

Svět kolem nás se mění. Platí to i o evropské energetice, která se zásadně přetváří pod vlivem tří klíčových trendů. Jsou jimi takzvaná 3D, tedy dekarbonizace, digitalizace a decentralizace.

Už nyní jsme svědky jasného přechodu od fosilních k obnovitelným zdrojům energie, od centralizované výroby ve velkých zdrojích k decentralizovaným systémům. Už několik posledních let sledujeme v energetice směr, který nevratně míří ke zcela nové energetice. Výroba energie se bude přibližovat místu její spotřeby. Poroste počet tzv. prosumerů, tedy uživatelů elektrické energie, kteří si ji zároveň vyrábějí. S nástupem digitalizace dochází také k přesunu od dodávek založených čistě na komoditě směrem k inovativním produktům a službám. Toto jsou trendy, které jsou a budou rozhodující pro moderní energetiku.

Právě v této souvislosti došlo na evropském energetickém trhu v roce 2016 k  nepřehlédnutelné změně. Koncern RWE vyčlenil do nové dceřiné společnosti innogy divize obchodu, sítí a obnovitelných zdrojů. Vznik innogy je přímou reakcí na zásadní proměnu energetiky, která už se děje a bude se zrychlovat.

Cílem bylo vytvořit firmu, která bude schopná čelit těmto výzvám a současně odrážet změny energetického trhu i na strukturální úrovni. Výsledkem je innogy, nový moderní hráč připravený dostát svému názvu, ve kterém se snoubí inovativní energie a moderní technologie.

Ještě letos na podzim vstoupila innogy na frankfurtskou burzu a zájem o její akcie byl značný. To potvrzuje skutečnost, že úpis akcií byl největší v Německu od roku 2000. S tržní kapitalizací je innogy nejhodnotnější energetickou společností v Německu a skutečně těžkou vahou také v evropském měřítku.

Název innogy a značku ve tvaru „íčka“ převzaly v říjnu po vzoru své nové matky také společnosti skupiny RWE v ČR. Se značkou innogy přebraly také její filozofii. Ta staví na udržitelné energetické strategii pro budoucí generace s důrazem na inovace právě v oblasti energetiky. Svými službami chce inspirovat a nabízet lidem taková řešení, která jim podstatným způsobem zjednoduší život.

Nabídka produktů a služeb se tak začíná proměňovat i na českém trhu. V rámci zvyšování energetické efektivnosti už firma nabízí českým zákazníkům např. energetické poradenství, LED osvětlení či umí na klíč dodat fotovoltaický systém na střechu rodinného domu.

Klíčová je decentralizace a fotovoltaika

Klíčová pro budoucí vývoj energetiky je decentralizace. Je důsledkem nejen rostoucí poptávky zákazníků po zajištění energetické soběstačnosti, ale především jejich snahy o snížení nákladů.

V Česku bude hlavním faktorem decentralizace rozvoj fotovoltaiky na střechách rodinných domů a budov. Podle rozsáhlé vlastní studie z loňského roku se dá největší boom fotovoltaických instalací v domácnostech očekávat v letech 2020–2030.

„Naším hlavním úkolem je nyní identifikovat potřeby našich zákazníků, abychom byli schopni uspokojit poptávku, která bude v následujících letech postupně narůstat. Úspěch budou mít řešení, která nabídnou sofistikované spojení řízení spotřeby a akumulace. Přesně takové systémy chceme navrhovat a dodávat našim klientům,“ zdůrazňuje Tomáš Varcop, obchodní ředitel innogy.

Tepelná čerpadla doplňují nabídku

Lidé, kteří touží po ekologickém zdroji energie a zároveň po alespoň částečné energetické nezávislosti a soběstačnosti, si mohou od innogy nově nechat nainstalovat tepelné čerpadlo. „Rozšíření naší nabídky o tepelná čerpadla je logickým krokem, který vhodně doplňuje naši produktovou paletu pro moderní a komfortní bydlení s využitím špičkových technologií. Věřím, že navážeme na naše pozitivní zkušenosti s fotovoltaikou. Zájem zákazníků o malé střešní solární elektrárny totiž předčil naše prvotní očekávání,“ shrnuje Tomáš Varcop.

(red)

 Íčko vyjadřuje rozmanitost

Název innogy vznikl propojením anglických výrazů pro inovaci, energii a technologii. K novému pojmenování se váže i nové logo ve tvaru íčka. „Náš byznys se čím dál více digitalizuje, je flexibilnější a plný inovací. Přesně takové je i naše nové logo. Dynamická značka, která hraje barvami, to není v energetice úplně obvyklé. I to nás bude do budoucna odlišovat od konkurence. Naše nové logo – íčko – je hravé a přizpůsobivé, takže dokáže komunikovat samo o sobě. Vyjádří třeba elektřinu, zemní plyn, větrníky nebo i silné pozitivní emoce. Při vývoji nové značky jsme kladli velký důraz právě na univerzálnost,“ vysvětluje Martin Herrmann, dlouholetý šéf skupiny RWE v ČR, který bude i nadále řídit veškeré aktivity spojené s novou značkou innogy na českém trhu.