Češi chtějí investice do lepšího ovzduší

Téměř všichni respondenti z nedávného průzkumu společnosti NMS Market Research by uvítali investice měst a obcí do snížení znečištění ovzduší. Češi si také podle výsledků tohoto sociologického šetření uvědomují, že využívání obnovitelných zdrojů je klíčové v otázce trvale udržitelného rozvoje.

Ekologická řešení ve městech by přivítali zejména obyvatelé Moravskoslezského kraje, kde znečištěné ovzduší výrazně zhoršuje kvalitu života. „Významnou změnou k lepšímu může být například podpora elektromobilů napájených z obnovitelných zdrojů nebo investice do zvyšování energetické soběstačnosti budov například pomocí instalací solárních panelů na střechy domů,“ říká Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Domácnosti neváhají začít u sebe

Z výsledků průzkumu vyplývá, že dokonce 80 procent dotázaných považuje obnovitelné zdroje za nejlepší zdroj energie pro Českou republiku. Jejich využívání podporují zejména ženy. Ačkoliv Češi zelenou energii podporují, pouhých 5 % z nich si myslí, že se ve snaze o trvale udržitelný rozvoj vyrovnáme nejzodpovědnějším evropským státům. Z průzkumu dále vyplývá, že Češi rovněž vidí velký prostor pro zlepšení stávající situace. Domácnosti se také nezdráhají začít u sebe. Dohromady 60 procent dotázaných již nějaký obnovitelný zdroj využívá. Nejčastěji například ve formě vlastních solárních panelů nebo užití dešťové vody na zavlažování zahrady.

Lidé by dali elektromobilům přednost

Dalším pozitivním zjištěním je fakt, že 80 procent Čechů by dalo přednost elektromobilu před klasickým benzínovým nebo naftovým automobilem, ovšem jen v případě, že by byl cenově srovnatelný. „ Počáteční investice domácností do využívání obnovitelných zdrojů jsou vždy vyšší, nicméně náklady se v delším časovém horizontu několikanásobně vrátí. Důležité ale je, že tímto krokem přispívají k naší planety pro další generace. Obnovitelná řešení se navíc díky neustálému technologickému vývoji stávají pro domácnosti finančně dostupnějšími,“ uvedla Veronika Hamáčková ze Solární asociace.

(tz)