Při výstavbě jaderné elektrárny je potřeba i hodinářská přesnost

Jedna z nejdůležitějších operací při výstavbě jaderné elektrárny, montáž reaktorové nádoby, byla v Běloruské jaderné elektrárně dokončena počátkem dubna. Pracovníci museli více než 330tunovou nádobu spustit do šachty s přesností na jeden milimetr.

Vlastní montáži tlakové nádoby reaktoru VVER-1200, kterou vyrobila ruská společnost AEM-technology (součást podniku Atomenergomaš, strojírenské divize Rosatomu), předcházela komplexní prověrka splnění všech požadavků. Komisi, která prověřovala, zda je výrobní a doprovodná dokumentace k nádobě kompletní a v odpovídající kvalitě, tvořili zástupci provozovatele Běloruské JE a společnosti ASE, generálního dodavatele. Dále proběhla vizuální kontrola, přeměření důležitých rozměrů a další kontroly prováděné před montáží. Podle závěrů vstupní kontroly má nádoba požadovanou kvalitu, takže byla předána pracovníkům k namontování.

Tlaková nádoba reaktoru VVER-1200 pro Běloruskou JE ve výrobní  hale podniku Atommaš.

Náročná montáž reaktorové nádoby

Montáž reaktorové nádoby se skládala ze dvou etap. Nejprve byla nádoba, která má hmotnost přes 330 tun, délku 11 metrů a průměr 4,5 metru, zdvižena k transportnímu otvoru v budově kontejnmentu a poté po kolejnicích vjela v horizontální poloze na reaktorový sál. Dále ji uchopil polární jeřáb, který slouží k manipulaci s těžkými břemeny na reaktorovém sále. Pomocí něj byla nádoba překlopena do svislé polohy a spuštěn do betonové reaktorové šachty, kde dosedla na opěrný prstenec.

„Usazení reaktorové nádoby do pozice určené projektem připomíná hodinářskou práci. Na opěrný prstenec se přenáší veškerá hmotnost reaktoru a přípustná odchylka os reaktorové nádoby a prstence přitom dosahuje nanejvýš jednoho milimetru,“ řekl Vitalij Meďakov, viceprezident projektu Běloruské JE. Sergej Oloncev, viceprezident pro ruské projekty, zdůraznil: „Jde o jeden z klíčových kroků výstavby jaderného bloku. Když je nádoba usazena do projektové pozice, může začít montáž hlavního cirkulačního potrubí a dalších součástí primárního okruhu.“

Nová generace reaktorů

Reaktor VVER-1200 představuje novou generaci reaktorů a zároveň nejvýkonnější jaderný reaktor v Rusku. K hlavním výhodám jaderných bloků s reaktory typu VVER patří vysoká produktivita, dlouhá životnost a vysoká úroveň bezpečnosti. Projektová doba provozu nových bloků dosahuje 60 let.

Projekt, podle nějž probíhá výstavba v Běloruské JE, je jedním z nejmodernějších na světě, odpovídá nejpřísnějším mezinárodním normám a také doporučením Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Dále projekt splňuje požadavky na odolnost elektrárny vůči vnějším i vnitřním rizikům, které byly připraveny v reakci na fukušimskou havárii a mají zabránit tomu, aby se stejná havárie opakovala. Projekt VVER-1200 je výjimečný především kombinací aktivních a pasivních bezpečnostních systémů. Projekt je vybaven dvojitou ochrannou obálkou a lapačem taveniny, což zabraňuje úniku radioaktivních látek do životního prostředí a zajišťuje splnění požadavků generace III+.

O společnosti ASE

 Inženýringová společnost ASE byla vytvořena v rámci formování inženýringové divize Rosatomu a vznikla spojením předních společností této oblasti: NIAEP, Atomstrojexport a Atomprojekt. Společnost ASE je jedním ze světových lídrů v inženýringu v oblasti jádra a celosvětově zaujímá 30% podíl na trhu výstavby jaderných elektráren. Má zastoupení, pobočky a operační kanceláře v 15 zemích světa a přes 80% jejího portfolia zakázek připadá na zahraniční projekty.

Společnost se zabývá projektováním a výstavbou jaderných elektráren velkého výkonu, ústavů jaderného výzkumu, výzkumných reaktorů, objektů pro nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem a teplárenských objektů. Také nabízí kompletní spektrum služeb typu EPC, EPC(M) a PMC pro libovolně složité průmyslové celky.

Společnost ASE vyvíjí a aktivně používá Multi-D, což je inovativní systém řízení projektů na výstavbu složitých průmyslových objektů, který umožňuje efektivněji řídit parametry projektu, jako jsou náklady, doba nutná k realizaci a kvalita.

 (tz)