Čistá elektřina pro elektromobily

Elektromobily by měly jezdit na energii z čistých zdrojů a ne na elektřinu z uhlí. To je jeden z hlavních závěrů odborné konference, která se uskutečnila v Poslanecké sněmovně v Praze. Jejími pořadateli byly Solární asociace a Aliance pro energetickou soběstačnost.

Parlamentní konferenci “Elektromobilita v ČR a využití solární energie” zahájil předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, který nad konferencí také převzal záštitu. „Energetiku čeká přelomové období,“ upozornil na úvod svého vystoupení. Jednou z těchto změn je i nástup elektromobility.„Bez jádra se asi neobejdeme. Definitivní rozhodnutí bude muset udělat příští vláda,“ naznačil, že kromě obnovitelných zdrojů budou s největší pravděpodobností bezemisní výrobu proudu pro čistou mobilitu v Česku zabezpečovat  také jaderné elektrárny. „Stojíme před technologickými změnami, které mohou být v budoucnu vnímané jako další průmyslová revoluce. Elektromobilita přináší změnu způsobu pohonu strojů, vyžaduje však vybudování příslušně energetické infrastruktury, tedy dostatečně široké sítě nabíjecích stanic,“ upozornil také Jan Hamáček.

 Nastoupí elektromobily

Českou republiku v následujících letech čeká rozmach elektromobility. Svědčí o tom i plány největší české automobilky, společnosti Škoda Auto. S představou automobilky o rozvoji výroby elektromobilů seznámil na konferenci Jaromír Vorel, jednatel společnosti Ško-energo, která zajišťuje energii pro automobilku i Mladou Boleslav.  Škoda Auto v roce  2019 uvede na trh  hybridní verzi vozu Superb, o rok později má přijít její první čistý elektromobil. Do roku 2025 pak největší česká automobilka představí celkem pět různých modelů na elektřinu. Elektromobily mají za sedm let tvořit čtvrtinu prodaných aut značky Škoda. Rozšíření využívání elektromobilů ale musí předcházet investice do odpovídající infrastruktury, konkrétně do nabíjecích stanic využívajících solární energii nebo jiný obnovitelný zdroj. Škoda Auto plánuje budovat tuto infrastrukturu i v místech projede svých vozů. Součástí nabíjecích stanic by měly být také solární panely a baterie. „Od roku 2020 platí nové limity na podíl kysličníku uhličitého produkovaného všemi nově vyrobenými automobily. Elektromobily tedy začnou kvůli splnění tohoto limitu vyrábět i jiné automobilky. Pokud ale opravdu chceme snižovat znečištění ovzduší, elektromobily by měly jezdit na energii z obnovitelných zdrojů, ne na elektřinu z uhlí,“ řekl na konferenci Jaromír Vorel ze společnosti ŠKO-ENERGO, která zajišťuje energii pro automobilku i Mladou Boleslav. Nabíjecí místa by tedy měla využívat zelenou energii, nejjednodušeji například pomocí solárních panelů. Nástup elektromobilů vidí jako nezvratný i když na benzínová auta se bude jezdit ještě řadu let. Prodej elektromobilů také významně ovlivní práci asi 240 dealerů a servisních pracovišť, které má Škoda Auto v Česku.

Elektřina ze střech i pro auta

V politice i mezi veřejností je poměrně rozšířený názor, že geografické a klimatické podmínky České republiky nejsou vhodné pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. S tím zásadně nesouhlasí předseda Solární asociace Tomáš Buzrla. Na konferenci vystoupil s příspěvkem Potenciál a budoucnost solární energetiky. „V České republice je téměř 30 miliónů metrů čtverečních střešních ploch, které jsou vhodné k instalaci solárních kolektorů, ať už panelů nebo solárních střešních tašek. Pokud bychom všechny tyto plochy využili, získáme 7 GW instalovaného ročního výkonu, což odpovídá polovině současné spotřeby českých domácností,“ říká Buzrla. Upozornil také, že jaderné elektrárny do české energetiky patří a energetický mix by se měl realizovat. Využití solární energie při dobíjení  elektromobilů a trendům v akumulaci se věnoval Pavel Hrzina z ČVUT Praha. Upozornil, že u solárních elektráren je nutná akumulace elektřiny, která umožní výrobní špičku z těchto zdrojů uložit a později použit pro elektromobily. Také nepředpokládá, že v horizontu 10 let se na trhu objeví nějaké převratné baterie.  Na konferenci dále vystoupila Kateřina Sirotková z Asociace elektromobility a inovativních technologií, která představila aktuální dotační výzvy a také inspirativní příklady využití elektromobility v zahraničí, například elektrobusy jako součást MHD. O potřebné legislativě v oblasti akumulace energie a elektromobilitě hovořil advokát Petr Petržílek. Problematice parkování ve městech se věnoval Martin Zemánek ze společnosti ELTODO. O nutnosti plánovitého rozvoje obnovitelných zdrojů energie hovořil profesor Bohuslav Sekerka z Univerzity Pardubice. Upozornil, že budoucnost energetiky je podle jeho názoru v partnerství mezi velkými systémovými elektrárnami a malými zdroji energie.

Vít Smrčka