Egypt postaví jadernou elektrárnu, pomůže to i českým firmám

Egypt dokončil jednání s Ruskem o výstavbě jaderné elektrárny El-Dabá. Postaveny budou  čtyři bloky typu VVER-1200, které se řadí k nejmodernější  generaci III+.  Na výstavbě se budou podílet české firmy.

 

Egyptský ministr pro elektřinu a obnovitelné zdroje energie Mohamed Šaker oznámil, že právní ověřování dvou smluv o výstavbě jaderné elektrárny El Dabá bylo dokončeno a zbývající dvě smlouvy nyní kontroluje Státní rada. Po dokončení této procedury bude moci začít realizace projektu se čtyřmi bloky typu VVER-1200 od ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

 

Jádro pomůže řešit nedostatek proudu

Připravuje se podpis čtyř smluv: EPC kontrakt na výstavbu, kontrakt na dodávky paliva, kontrakt na technickou podporu při provozu a údržbě, kontrakt na zařízení pro skladování použitého paliva. Podle Šakera nyní dochází k jejich kontrole za pomoci mezinárodních konzultantů. Značná pozornost je věnována studiu jejich technické i právní stránky.

Jaderné elektrárny mohou Egyptu pomoci řešit složitou energetickou situaci, protože potenciál vodních elektráren na velkých tocích byl již téměř vyčerpán a země nepatří mezi výjimečně bohaté na fosilní zdroje. Přitom poptávka po elektřině v zemi stále roste.

Projekt El Dabá přinese do Egypta moderní technologie, bude rozvíjet místní průmyslové podniky a podpoří vědecký výzkum v této oblasti. Egyptský prezident Abd al-Fattáh as-Sísí minulý měsíc také během jednání Vyšší rady pro mírové využívání jaderné energie poukázal na důležitost zvýšení kvalifikace pracovníků, kteří budou pracovat na realizaci tohoto projektu.

Budoucí podoba jaderné elektrárny El Dabá.

Elektrárna El Dabá

Historie jaderného programu v Egyptě sahá do 50. let minulého století. Nyní jsou zde provozovány dva výzkumné jaderné reaktory. Plány na výstavbu jaderné elektrárny se poprvé objevily v 60. letech a mělo jít nejen o produkci elektřiny, ale ve velké míře také o odsolování mořské vody, které by řešilo nedostatek pitné vody v Egyptě. V 80. letech byla ve spolupráci s francouzskou společností Framatome prozkoumána lokalita El Dabá a zhodnocena jako vhodná pro výstavbu jaderné elektrárny. Plány se však nedočkaly realizace a byly odloženy.

K obnovení plánů docházelo postupně v 90. letech. V  roce 2001 bylo podepsáno memorandum s Ruskem o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie. V roce 2015 potom byla podepsána mezivládní dohoda o výstavbě JE El Dabá a mezivládní dohoda o poskytnutí mezivládního úvěru ve výši 25 miliard dolarů na výstavbu této jaderné elektrárny.

Podle dohod mají v El Dabá (poblíž města El Alamejn) vzniknout čtyři bloky typu VVER-1200, které se řadí ke generace III+, tedy nejmodernějším jaderným elektrárnám s nejvyšší úrovní bezpečnosti a ochrany. Vzorovým projektem je ruská Novovoroněžská JE-II, která byla v únoru 2017 uvedena do komerčního provozu jako vůbec první blok generace III+ na světě.

Realizace projektu má podle plánu trvat 12 let a platby ze strany Egypta mají začít v roce 2029. Na výstavbě by se mělo podílet přes 20 000 tisíc pracovníků a po uvedení do provozu elektrárna vytvoří zhruba 4000 stálých pracovních pozic.

Podíl českých firem

Projekt jaderné elektrárny El Dabá otevírá nový potenciál pro uplatnění českých firem, které patří mezi tradiční dodavatele Rosatomu nejen pro domácí projekty, ale také pro zahraničí. České výrobky lze nalézt na všech ruských jaderných elektrárnách a většině zahraničních, které Rosatom v posledních letech staví. S bloky typu VVER-1200 mají české společnosti zkušenosti z Novovoroněžské JE-II (Rusko), kam dodalo 14 českých firem zboží za více jak 1,5 miliardy korun. Rovněž do  Ostrověcké JE (Bělorusko) mají české dodávky hodnotu přes čtvrt miliardy korun.

Kromě dodávek komponent se české společnosti podílí v některých případech i na přípravě projektů. Například společnost ÚJV Řež poskytuje odbornou podporu při licencování turecké jaderné elektrárny Akkuyu (4x VVER-1200) a spolupracuje při přípravě dokumentace k aktivní zóně finské jaderné elektrárny Hanhikivi (1x VVER-1200).

(tz)