Petr J.Kalaš : je třeba změnit postoj a přijmout pokoru před přírodou

Ve svých necelých třiceti letech odešel mimo rodnou zem s padesáti dolary v kapse. Zpět se vrátil v roce 1990 a měl pro ni koordinovat švýcarskou zahraniční finanční pomoc  ve výši miliard korun. Mezi těmito dvěma událostmi a zároveň životními mezníky sbíral ve světě bohaté zkušenosti a znalosti  zejména v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí.

EkoAuto otevřelo brány ekologické dopravy

Čistá mobilita je realitou. Není už problém, abychom jezdili místo auty na benzín a naftu elektromobily nebo auty s plynovým pohonem. Ukázku těchto vozidel a technologií nabízí salon ekologické dopravy EkoAuto.

Situace v černouhelném průmyslu ČR: jak dlouho přežije?

O osudu OKD nerozhodne stát ani jiní investoři. Rozhodující je geologie. Zásoby ekonomicky využitelného černého uhlí jsou tak nízké, že doba jejich vytěžení se dá počítat jen na roky a perspektivou je útlum. Vyplývá to i z předkládané studie, která je sice staršího data, ale nyní je možná aktuálnější, než před více než rokem, kdy vznikala.

Plyn do Evropy – kolik, od koho, kudy?

Trh s plynem a energetické trhy obecně, procházejí v posledních letech výraznými změnami. Zkusme analyzovat, kolik zemního plynu bude Evropa a Česká republika potřebovat, od koho ho koupí a kudy ho přivede.

Německá Energiewende je stále dražší

Německo loni vyrobilo téměř třetinu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zásobování elektřinou je přitom u našich sousedů podle nedávné zprávy spolkového ministerstva hospodářství a energetiky nejspolehlivější na světě. Přesto se mnozí experti vyjadřují kriticky ke změnám v německé energetice.

Češi chtějí investice do lepšího ovzduší

Téměř všichni respondenti z nedávného průzkumu společnosti NMS Market Research by uvítali investice měst a obcí do snížení znečištění ovzduší. Češi si také podle výsledků tohoto sociologického šetření uvědomují, že využívání obnovitelných zdrojů je klíčové v otázce trvale udržitelného rozvoje.

Elektromobily na rozcestí: baterie nebo vodík?

Budou po českých silnicích jezdit bateriové nebo vodíkové elektromobily? Správné zodpovězení otázky by mohlo ušetřit miliardové investice do vývoje aut a také výstavby dobíjecích nebo čerpacích vodíkových stanic.